Registrer    
Produkter › I•Archive
I•Archive - Geokodet arkivløsning
I•Archive er en løsning til håndtering af store datamængder fra flyfoto- og billedarkiver.
Ud fra geokodede enkeltbilleder, danner I•Archive en sammenhængende mosaik.

Mosaik af enkeltbilleder

Med de store mængder af flyfoto, der er blevet scannet i den sidste tid, er I•Archive, i modsætning til at fremstille orthofotos, der er meget kostbart, en realistisk løsning på at gøre disse billeder tilgængelige.  


Forskellig skala

WebGIS

I webGIS løsninger kan I•Archive materiale vises sammen med andre data.

Det er selvfølgelig muligt at skifte mellem de enkelte serier, men der er også andre muligheder, f.eks. opmåling, eller optegning af arealer, foretage stedsøgning, samt selvfølgelig at lave en udskrift.

 

 


Specifikationer
  • I•Archive er hurtig og leverer den opløsning, der passer bedst til det ønskede udsnit.

  • Flyfotos beskæres løbende, så kun den centrale del bliver brugt. Beskæring af de skannede billeder, inden det lægges ind i I•Archive er ikke nødvendig. Det sikrer, at der ikke opstår ”huller” i den dannede mosaik, hvis beskæringen har været for kraftig, og ikke mindst at der kan ændres på dette, hvis behovet efterfølgende opstår. Det muliggør også at det enkelte originale billede kan downloades.

  • Den centrale del af af mosaikken dækkes af det billede, hvis midtpunkt ligger tættest på midten.
    Grunden til dette er, at nøjagtigheden ved georefereringen af billedet er størst i den midterste del af billedet. Nøjagtigheden af det valgte udsnit bliver derved maksimeret.

  • Mosaikker af forskellige årgange af historiske flyfotos kan vises sammen med andre stedbestemte kort og man kan ”bladre” gennem de forskellige årgange.

  • Andre typer af billeddata kan også håndteres af systemet, f.eks. kan scannede målebordsblade mosaikkes sammen i I•Archive.

  • I•Archive kan fungere som WMS og som WebGIS løsning

 

WMS
WMS løsningen gør, at I•Archive materialet kan benyttes i en hvilken som helst GIS, der understøtter wms, f.eks. MapInfo, ArcGIS og GeoMedia.

Hermed kan billedmaterialet vises sammen med organisationens andre data.

Andre applikationer som f.eks. CAD kan også benytte WMS.

Desuden kan de fleste webGIS løsninger trække på en WMS, og dermed på I•Archive.

Eksempel fra Mapinfo Eksempel fra ArcGIS


Demo

Prøv nogle demoer af I•Archive

Danmark i 1945 i I•Maps løsningen fra I•GIS:

I•Archive 1945Her er I•Archive løsningen for Region Syddanmark der vises i en KortInfo fra NIRAS:

I•Archive Region Syd

 

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80