Registrer    
Produkter › Applikationer
 
GeoScene3D screendump
GeoScene3D - Jord og grundvand i 3D
GeoScene3D er en applikation til at opbygge, redigere og visualisere jord og grundvand i 3D. Programmet har en lang række features og er det foretrukne værktøj til opbygning og visualisering af geologiske modeller i Danmark.


WellPlot til ArcGIS
WellPlot er et ArcGIS modul til tegning af boringsprofiler og visualisering af boringsdata. Idéen med WellPlot er at gøre det hurtigt og enkelt at udtegne profiler og cirkeldiagrammer. 
Wellplot er fremstillet som en simpel toolbar til ArcGIS og benytter et format som understøtter geologiske boringer, men kan også anvendes i andre forbindelser - f.eks. til bonitetsprøver, eller forureningsindhold i en jordprøve.
UDIKLINGEN WELLPLOT ER OPHØRT. VI ANBEFALER GeoScene3D ISTEDET.


RaaSikker
RaaSikker bruges til at beregne, arkivere og opdatere sikkerhedsstillelse i forbindelse med råstofindvinding.
Programmet er udformet således, at brugeren kan nøjes med at indtaste ganske få oplysninger om en råstofgrav og samtidig gøre brug af et detaljeret beregningsgrundlag.
Vi har valgt at stille RaaSikkerV3 frit til rådighed og yder derudover support, rettelser og ønsker om ny funktionalitet på konsulentbasis.


I•TS Time/sag system
I•TS er et time/sag system, som let løser behovet for at definere projekter, timeregistrere, rapportere og summere timer. 
Fokus ligger i høj grad på timebaserede opgaver, f.eks for IT konsulenter, revisorer eller lign.
I•TS fungerer via en webbrowser, men det er også muligt at benytte eksempelvis en PDA til at registrere timer.  Softwaren er gratis, men I•GIS tilbyder også assistance med installation, konvertering af eksisterende databaser og videreudvikling af systemet.


OIS integration ArcGIS
OIS integrationen er udviklet til ArcMap fra ESRI og gør det muligt at trække OIS data direkte via adgang fra matrikelkort.
Resultatet skrives til en tekstfil, et Excel ark til brevfletning, eller lægges i en tabel i ArcMap.
Eb tabel i ArcMap åbner muligheder for at kombinere oplysninger fra OIS med kort, så det f.eks. er muligt at lave et kort over ejendomme med olietanke.


Layer Check
Med ArcGIS blev begrebet Layer filer indført. Layerfiler giver en god og håndterbar måde at organisere og symbolisere data. Men i store organisationer med mange Layerfiler, kan arbejdet med at vedligeholde være tungt og omstændtligt.
LayerCheck letter dette arbejde betydeligt ved gennemgå et drev, eller en mappe, og checke layerfilerne for eksistensen af data, samtidigt med at give en overskuelig information om andre egenskaber ved Layer filen.


MultiShape Trans
I•GIS har udviklet MultiShapeTrans som en ArcGIS applikation, der kan håndtere de store datamængder på en overskuelig og håndtérbar måde.
Applikationen kan sættes til at gennemsøge eksempelvis et drev for shapefiler. Der tages derefter en backup af disse shapefiler, hvorefter der udføres en koordinattransformation.


WellPlot ArcView3 - Boringsprofiltegnings extension
WellPlot er et boringsprofiltegningsprogram til visualisering af geologiske boringer.
Det er udviklet som en extension til ArcView 3.x. I WellPlot er det hurtigt og enkelt at udtegne profiler og cirkeldiagrammer.

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80