Registrer    
Om os › Nyheder › TREFOR Vand anvender GeoScene3D

GeoCloud – din online portal til opbevaring af geologiske modeller og andre datatyper.

I•GIS har udviklet portalløsningen GeoCloud til opbevaring og deling af geologiske modeller og andre datatyper og vi har lavet en demo så du se hvordan det virker.

Region Midt, Naturstyrelsen og Aarhus Kommune bruger allerede nu GeoCloud i forbindelse med opbevaring af data, herunder geologiske modeller.

GeoCloud gør data let tilgængeligt og kan bruges af alle, og ikke kun specialister, til for eksempel at vise geologiske modeller, tegne geologiske profilsnit eller eksportere lagflader.

GeoCloud kan også bruges som delings- eller formidlingsplatform på projekter, og virksomheder kan bruge platformen til at give kunder brugerstyret adgang til eksempelvis geologiske modeller, også undervejs i modelleringsfasen.

På siden www.demo.geocloud.dk ses et eksempler på hvorledes GeoCloud kan anvendes og der er fri adgang til siden. Vær opmærksom på at man skal have installeret GeoScene3D Viewer for at åbne modellerne

Data ligger på en I•GIS server, og kan tilgås via en WEB-adresse med adgangs- og editeringsrettigheder, der kan angives på brugerniveau.

Indlæsning af de enkelte modeller og tilhørende data varetages af I•GIS, og kan opdateres løbende efterhånden som nye data kommer til, eller gamle data ønskes opdateret.TREFOR Vand A/S anvender GeoScene3D i det daglige arbejde

TREFOR Vand A/S er blandt de vandforsyninger som har indkøbt og anvender GeoScene3D i forvaltningen af vandressourcen 

TREFOR Vand A/S har nu anvendt GeoScene3D i godt et års tid. Geolog og projektleder Ole Silkjær anvender programmet over en bred front, og udtaler:
”Vi skal altid have det suveræne overblik over alle relevante data indenfor forsyningsområdet. Vi skal kunne sikre vores investeringer og reagere hurtigt og korrekt, hvis vores interesser trues primært indenfor vandindvindingsanlægget."
Ved implementering af Geoscene3D er visualisering og formidling af store datamængder, arealdata og komplekse geologiske forhold blevet lettere. Det har styrket TREFOR Vand i forhandlingssituationer og samarbejde med interessenter og myndigheder, og giver overblik i den daglige drift og planlægning”.TREFOR Vand A/S anvender såvel en regional geologisk model for hele forsyningsområdet, samt mindre detailmodeller for de enkelte kildepladser, der er opstillet og finpudset efter de enkelte kildepladsers geologiske forhold. På sigt er det ambitionen at integrere udvalgte SRO-data med GeoScene3D, så eksempelvis ændringer i grundvandsspejl kan følges løbende i GeoScene3D.
 
TREFOR Vand A/S deltager i udviklingsprojektet Keyzones til Kildepladser sammen med I-GIS, Envidan Water, Hornslet Vandværk og Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80