Registrer    
GeoScene3D › Kurser
Kursusoversigt
Kurser
I•GIS tilbyder kurser i brugen af GeoScene3D om bærer præg af vores unikke kendskab til programmet. Vi har endvidere den fornødne geologiske baggrund og bestræber os på at formidle brugen af GeoScene3D på en faglig, men også meget brugervenlig måde.
 
Ved kurserne får du fingrene i GeoScene3D, bliver guidet igennem programmets funktioner og får et indblik i hvordan GeoScene3D kan bruges såvel i den private som i den offentlige sektor inden for Miljø og Grundvand.

Kurserne afholdes dels som generelle kurser, hvor fokus har en anvendelsesorienteret tilgang til GeoScene3D og, hvor de gængse programfunktioner gennemgås, dels som specialkurser med et mere målrettet fokus, eksempelvis jordforurening eller hydrogeologisk modellering. Specialkurserne kan tilrettelægges så de tager udgangspunkt i en case. Eksempelvis har vi for GEO afholdt et forureningskursus baseret på data fra Høfde 42 (Cheminova) ligesom vi for en række kommuner har afholdt kurser med fokus på anvendelse af GeoScene3D i den daglige sagsbehandling.

Aktuelle kurser og tilmelding
Du kan se en liste over de kurser, der bliver afholdt i den kommende tid her
 
Afmelding er vederlagsfri ved afmelding indtil tre uger før kursusstart. Ved afmelding senere end tre uger før kursusstart, opkræves et afmeldingsgebyr på 25 % af kursusprisen. Sker afmelding 1 uge eller senere før kursusstart, opkræves den fulde kursuspris.

Mere information
Kontakt konsulent Tom Martlev Pallesen for tilmelding eller høre mere om kurserne. Ring 87310088 eller send en mail til tmp@i-gis.dk

Hvis der er et ønske om kursus i GeoScene3D, der ikke findes i vores oversigt, så ring og hør nærmere. Det vil ofte være muligt for os, at arrangere et kursus i det ønskede enten i vore egne kursuslokaler i Århus eller hos vore kunder der hvor de er, i Danmark eller udlandet.
I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80