Registrer    
Forum
Forum
 
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DAnnouncementsAnnouncementsGeoScene3D Nyhedsbrev / Newsletter, December 2013GeoScene3D Nyhedsbrev / Newsletter, December 2013
Disabled 
Previous
 
Next
 Disabled
New Post
 20-12-2013 12:05
 
 Modified By NPJ  on 20-12-2013 13:07:07
Gå til I-GIS.dk GeoScene3D Nyhedsbrev / Newsletter, December 2013


Det er med stor fornøjelse at vi her udsender vort julenyhedsbrev kombineret med den seneste nye version af den geologiske visualiserings- og modelleringsplatform, GeoScene3D.
Ny version (10.0.0.408) kan downloades fra www.GeoScene3D.com

I nyhedsbrevet kan du læse om de mange nye initiativer og projekter der er i gang hos GeoScene3D gruppen, hvor vi bl.a. nu har skudt gang i det nye forskningsprojekt, ERGO, finansieret af Højteknologifonden. Du kan også læse om det spændende projekt omkring urban geologi, hvor byens elementer træder aktivt ind i den geologiske model, samt om nogle af de mange nye funktioner i programmet, hvor vi i øjeblikket har fokus på at understøtte et større antal data formater hvilket længe har været et ønske mange af vore brugere.
Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde i det forgangne år, samt ønske dig en rigtig God Jul samt et Lykkebringende Nytår.

GeoScene3D gruppen @ I•GIS

It is with great pleasure we hereby present our Christmas newsletter combined with a brand new version of the geological visualization and modeling platform, GeoScene3D.
Latest version (10.0.0.408) can be downloaded from www.GeoScene3D.com
In this newsletter you can read about the many new initiatives and projects in progress at GeoScene3D group. Among others we have now kicked of our new large research project, ERGO, funded by Technology Foundation, and an exciting project on Urban geology, where the city elements actively enters into the geological model. You can also read about some of the many new features of the program, where we are currently focused on supporting a larger number of data formats which have long been the desire of many of our users, including GeoSoft XYZ, Seismic SEGY and others.
Finally we would like to take this opportunity to thank you for your cooperation in the past year and wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year.
The GeoScene3D team @ I•GIS GeoScene3D Newsletter_12_2013.pdf
Disabled 
Previous
 
Next
 Disabled
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DAnnouncementsAnnouncementsGeoScene3D Nyhedsbrev / Newsletter, December 2013GeoScene3D Nyhedsbrev / Newsletter, December 2013

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80