Registrer    
Forum
Forum
 
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Disc...GeoScene3D Disc...Genvejstaster ved editering ?Genvejstaster ved editering ?
Disabled 
Previous
 
Next Next
New Post
 04-11-2010 07:57
 
Det varer ikke længe inden næste officielle version af GeoScene3D bliver frigivet (uge 45).

Som nogle af jer har set, så er der i de senere versioner (dem på ftp) indført forbedrede toolbars og genvejstaster ved editering. Det kan dog være at der mangle nogle,og det kan være at dem jeg har indført ikke er helt gode. Hvis der er nogle der har nogle forslag er de velkomne, og hvis de skal med i næste officielle release skal det også være snart :-)

For jer der var med til Følgegruppemødet i GeoScene3D Samarbejdet, så er der lavet nogle af de ting vi snakkede om ved den lejlighed. Samme tool bliver nu valgt i alle vinduer (hvis muligt), så genvejstast til valg af tool er måske ikke længere så påkrævet

Efter næste officielle relase bliver der nok en pause i strømmen af releases mens jeg dykker ned i en masse performanceoptimeringer.

Lars Nebel, GeoScene3D Developer, I-GIS
New Post
 04-11-2010 09:46
 
Jeg skal hermed være den første til at følge op på din opfordring. Lars!
Jeg syntes det er meget vigtigt at der skal gøre så få manøvre så muligt når der skiftes mellem værktøjer. Derfor skal jeg her komme med mit forslag til hvordan de forskellige tools kan aktiveres (i hvert fald på profiler).
Jeg ser for mig at der kun er ét tool. Det kunne være en pil i normal-mode og noget andet i edit-mode.
Følgende handlinger aktivere derefter:
  • Vis dropdown vindue: H-klik med musen (som nu)
  • Select object: V-klik med musen når der peges på et object
  • Select box: Alt+V-mussetast, holdes nede medens der trækkes
  • Move (hånden): V-mussetast holdes nede, medens der trækkes
  • Åben properties: Dobbelt V-klik med musen (som nu)
  • Zoom ind: Shift+V-mussetast, holdes nede medens der trækkes
  • Zoom ud: Shift+H-mussetast, holdes nede medens der trækkes
  • Afsæt tolkningspunkt: Ctrl+V-klik med musen eller Space (som nu)
  • Flyt valgte punkter: m+ V-mussetast, holdes nede medens der trækkes
Det vigtigste er at man ikke skal gøre noget aktivt for at vende tilbage til pege/tolknings-toolet efter at man f.eks. har zoomet ind eller flyttet view på profilet.
Andet:
Fint at man nu kan beholde det samme Zoom-udsnit selvom man flytter profilet, dette skal dog også være tilfældet når man ændre på indstillingerne for profilet (f.eks. ændre projektionsafstand)
Mulighed for at få vist en popup med info (f.eks.ID, snap, kommentar, pointtype, etc.) når musen holdes stille over et objekt.
VIGTIG: Forbedret mulighed for at tematisere fra tolkningsdatabasen, specielt på 2D-kortet
Fedt med det nye forum. Jeg håber at der kommer godt gang I debatterne og de gode ideer her inde.
Nøjleordet er : ”Don’t be a rock make like a river and flow”
New Post
 09-11-2010 16:04
 
Tak for forslagene.

Tues forslag lægger op til en ændring af virkemåden på de forskellige tools, hvorimod forslagene i Anders' post lægger op til at tilføje genvejstaster til de eksisterende tools.

Umiddelbart lyder Tues forslag som små ændringer, men det er det dog ikke teknisk. De ændringer der er lavet på det seneste skal lige bruges og vurderes et stykke tid inden jeg vil ændre virkemåden grundlæggende. Små justeringer med stor virkning kan dog godt laves, og det var det jeg fiskede efter. Essencen i Tues forslag er dog at undgå klik med musen, og det tror jeg man kan opnå ved, dels at indføre genvejstaster til valg af værktøj som Anders foreslår, dels ved at lave zoom noget nemmere. Mht til zoom forestiller jeg mig, dels zoom med scrollhjul som i kortet, dels en liste med tidligere views.

Lars Nebel, GeoScene3D Developer, I-GIS
New Post
 11-11-2010 14:46
 
Der er nu indført følgende genvejstaster. Det er ikke nemt at vælge de helt rigtige, men prøv dem i den nye ftp release 7.1.0.272. Sammen med forbedret zoomfunktionalitet tror jeg det vil hjælpe en hel del.

Default Pointer Ctrl+Alt+H
Pan Ctrl+Alt+J
Zoom In Ctrl+Alt+K
Zoom Out Ctrl+Alt+L

Start Edit Session Ctrl+Alt+E
Stop Edit Session Ctrl+Alt+D

XYZ Insert Tool Ctrl+Alt+N
XYZ Move Tool Ctrl+Alt+M
XYZ Remove snap Ctrl+Alt+S
XYZ Interpolate Ctrl+Alt+I
XYZ Unselect All Ctrl+Alt+U

Grid Move Tool Ctrl+Alt+N
Grid Move And Apply Ctrl+Alt+M
Grid Pick Value Ctrl+Alt+F
Grid Pick Voxels Ctrl+Alt+G
Grid Polygon Ctrl+Alt+P


Lars Nebel, GeoScene3D Developer, I-GIS
New Post
 21-12-2010 14:36
 

Hej,
Er der mulighed for en genvejstast som gør det muligt at slå SNAP funktionen til og fra ved punkteditering?

Ved Start Editering Ctrl+Alt+E vil det være en fordel, hvis man med piletasterne har mulighed for at vælge det tema man ønsker at editere. Som det nu er det nødvendig at vælge eksempel et punkttema i object-baren inden der kan trykkes Ctrl+Alt+EDisabled 
Previous
 
Next Next
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Disc...GeoScene3D Disc...Genvejstaster ved editering ?Genvejstaster ved editering ?

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80