Registrer    
Forum
Forum
 
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Disc...GeoScene3D Disc...Betydning af terræn model opløsningen Betydning af terræn model opløsningen
Previous Previous
 
Next Next
New Post
 04-05-2011 14:54
 
 Modified By Lonnie Frøjk  on 04-05-2011 14:59:02
Support spørgsmål:
Vil det blive mindre tungt for GeoScene3D hvis jeg anvender en terrænmodel fremstillet med 50x50 meter gridstørrelse i stedet for en terrænmodel fremstillet med 2x2 meter gridstørrelse? Hvad betyder noget for størrelsen af den terrænmodel jeg arbejder med?

Svar:
JA, det vil blive mindre tungt for GeoScene3D at arbejde med en terrænmodel med 50x50 meter gridstørrelse sammenlignet med en terrænmodel med 2x2 meter gridstørrelse. Nedenfor er illustreret en terrænmodel med en gridstørrelse på hhv. 50x50 meter og 2x2 meter:

50x50 meter gridstørrelse:
2x2 meter gridstørrelse:Som det ses er detaljeringsgraden meget forskellig, så det kommer an på i hvilken sammenhæng man skal bruge terrænmodellen, i mange tilfælde er en 50x50 meter terrænmodel dog deltaljeret nok.

Det er også meget forskelligt hvor meget terrænmodellerne fylder i hukommelse. I det projekt de to ovenstående terrænoverflader er taget fra fylder terrænoverfladen med 2x2 meter gridstørrelse 56.000 KB og terrænoverfladen med 50x50 meter gridstørrelse 365 KB (jeg har ikke skrevet forkert her..)

Så det ses tydeligt at det gør meget.

Hvordan et grid (en terrænoverflade) resamples er beskrevet i GeoScene3D forum under følgende link:

http://i-gis.dk/Forum/tabid/96/forumid/10/postid/61/scope/posts/language/da-DK/Default.aspx#61

Previous Previous
 
Next Next
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Disc...GeoScene3D Disc...Betydning af terræn model opløsningen Betydning af terræn model opløsningen

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80