Registrer    
Forum
Forum
 
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Disc...GeoScene3D Disc...Interpolation i GeoScene3D og SurferInterpolation i GeoScene3D og Surfer
Previous Previous
 
Next Next
New Post
 03-03-2011 13:19
 
 Modified By Lars Nebel  on 05-04-2011 13:18:43

Der er flere gange blevet rejst tvivl om hvorvidt interpolationen i GeoScene3D er ligeså god som i Surfer. Senest blev det på følgegruppemødet for "Optimering af arbejdsgangen med opstilling af geologiske modeller" hos GEUS den 2. marts fremført at fladerne produceret i GeoScene3D ikke tilpasser punkterne så godt som dem der produceres i Surfer.

Dette er ikke korrekt, og det er tilmed nemt at eftervise.

For at en sammenligning giver mening skal man bruge den samme algoritme, med de samme indstillinger. GeoScene3D understøtter inverse distance to a power (IDW) og Kriging. Den efterfølgende sammenligning benytter IDW, da det her er muligt at interpolere i både GeoScene3D og Surfer med præcis de samme indstillinger.

Først har jeg digitaliseret 14 punkter på tilfældige laggrænser på nogle boringer og nogle sonderinger. Alle punkter er snappet til data. Disse 14 punkter er derefter interpoleret i hhv GeoScene3D og Surfer med de samme indstillinger:

Søgeradius = 500m
Power = 2
Smooth = 0

Der er interpoleret grids med cellestørrelser på 50, 20 og 10m i begge programmer. Alle grids er altså interpoleret med de samme indstillinger. Det eneste der er ændret er cellestørrelsen.

Alle grids er derefter tilføjet i GeoScene3D hvor det er nemt at sammenligne resultatet.


50m


20m


10m

Og resultatet er at grids interpoleret i hhv. GeoScene3D og Surfer er identiske. Forskellen i den enkelte gridnode mellem de to programmer ligger på 15. decimal, og er blot en teknisk forskel. Fladen tilpasses punkterne på helt samme måde i begge programmer.


I et profilvindue ser det således ud (20m grid). Den tykke grønne linie er interpoleret i Surfer, og den tynde røde linie er interpoleret i GeoScene3D.

Årsagen til at punkter ikke altid er helt sammenfaldende med fladen i 3D, og i profilvinduer, skal findes i griddets cellestørrelse, og i projektionen ind på profilets centerplan. Det bedste sted at undersøge dette er i 3D da der her ikke er nogen projektion.

Kort sagt så tilpasser et fint grid (lille cellestørrelse) bedre end et groft grid (stor cellestørrelse). Dette er jo helt klassisk. Hvis man vil opløse små detaljer skal man vælge en cellestørrelse der er lille nok til at detaljerne kan opløses.


Blå = 50m grid. Grøn = 20m grid. Rød = 10m grid. Ved punkterne 1, 2, 3, og 5 ses en bedre tilpasning ved små cellestørrelser. Punkt 4 tilpasser tilsyneladende ikke bedre, men dette skyldes at punktet ligger langt fra profillinien på en skrånende flade, og er altså et resultat af projektionen.


50m grid. Dårlig tilpasning pga. dårlig opløsning. De blå prikker angiver gridnoder.


20m grid. Bedre tilpasning.


10m grid. God tilpasning pga. den gode opløsning. Den høje opløsning går dog ud over performance så man skal ikke bruge finere cellestørrelse end nødvendigt ifht. det man gerne vil opløse.

Hvis man bruger en konventionel IDW, som er tilstrækkelig til langt de fleste formål, er det altså ikke nogen fordel at bruge Surfer. Det gør blot arbejdsgangen mere besværlig. Hvis man derimod vil bruge nogle af de indstillinger på IDW som indtil videre ikke findes i GeoScene3D, eller nogle andre interpolationsmetoder, ja så er man nødt til at interpolere i f.eks. Surfer.

Yderligere informationer om grids i GeoScene3D kan findes i dette dokument.


Lars Nebel, GeoScene3D Developer, I-GIS
Previous Previous
 
Next Next
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Disc...GeoScene3D Disc...Interpolation i GeoScene3D og SurferInterpolation i GeoScene3D og Surfer

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80