Registrer    
Forum
Forum
 
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Tool...GeoScene3D Tool...Hvordan trækkes to gridflader fra hinanden?Hvordan trækkes to gridflader fra hinanden?
Disabled 
Previous
 
Next
 Disabled
New Post
 19-12-2011 13:43
 
 Modified By Lonnie Frøjk  on 19-12-2011 15:01:19
Supportspørgsmål:
Hvordan trækkes to gridflader fra hinanden? Hvis man vil vide tykkelse mellem to grid.

Svar:
Det gør man i GeoScene3D Toolboxen.
Indlæs de to gridfiler i GeoScene3D Toolboxen, som vist nedenfor:Vælg og marker begge gridfiler - højreklik og vælg "Grid Math..." som vist nedenfor:"Grid Math" vinduet åbnes automatisk som vist nedenfor og her vælger du "Difference...... " som "Operation og trykker efterfølgende på "Execute"
I dette eksempel ligger Grid1 over Grid2 i den geologiske model, altså er Grid1 øverst.Herved dannes et nyt grid som angiver forskellen mellem de to grid i meter.
Griddet indlæses automatisk i GeoScene3D Toolboxen som vist nedenfor.
Griddet kan nu indlæses i GeoScene3D via "Add Data Wizard" og her nedenfor, i profilvindue i GeoScene3D, er fladen vist sammen med de to grid hvor man har ønsket at kende tykkelsen mellem.
Gule flade angiver Grid 1, røde flade angiver Grid 2 og grå flade angiver tykkelsen mellem de to grid.
Man skal regne tykkelse ud fra 0. Dvs helt til venstre på profilvinduet er der ca. 12 meter mellem de to grid, derfor får det grid der angiver tykkelsen en værdi på 12 meter.Disabled 
Previous
 
Next
 Disabled
ForumForumGeoScene3DGeoScene3DGeoScene3D Tool...GeoScene3D Tool...Hvordan trækkes to gridflader fra hinanden?Hvordan trækkes to gridflader fra hinanden?

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80