Registrer    
Flyfoto
I•Archive Systemet-Georefererde flyfotomosaikker i stereo 3D!
Henter flyfoto kort i 3D stereo. Vent venligst...
København i stereo
For at kunne se kortet i 3D stereo skal der bruges et par rød/cyan briller. Vi sender dig et par, hvis du sender os en email med dit firmanavn og adresse til:
stereo@i-gis.dk
Panorering
Hold venstre museknap nede over kortet og flyt musen for at panorere kortet.

Hvordan navigerer jeg rundt i kortet?

hey

I•Archive Systemet


I•Archive er et nyudviklet system, der anvendes til at hoste store mængder af flyfotos, og til at vise disse som georefererede mosaikker i stereo 3D og som almindelige 2D mosaikker

Der er mange fordele ved at bruge I•Archive systemet.

 • Stereoskopiske 3D mosaikker
  Flyfoto i I•Archive kan vises som stereoskopiske 3D mosaikker, og man kan panorere og zoome på fuldstændig samme måde som i almindelige mosaikker.
 • Let adgang
  Vi hoster de digitaliserede flyfotos og fremstiller georefererede mosaikker, som leveres som en Web Map Service (WMS). Denne løsning gør, at I•Archive materialet kan benyttes i en hvilken som helst GIS, der understøtter WMS, f.eks. MapInfo, ArcGIS og GeoMedia. Andre applikationer som f.eks. CAD kan også benytte WMS. Desuden kan de fleste webGIS løsninger trække på en WMS, samt smartphone applikationer.
 • Deling med samarbejdspartnere og underleverandører
  I•GIS hoster billedmaterialet og det er let at dele det med samarbejdspartnere og underleverandører ved at de kobler op med en WMS. Det er således ikke nødvendigt at sende billedmaterialet som store filer hver gang der sker en ændring eller opdatering.Anaglyph stereo 3D WMS for stereoscopic orthophoto viewing  from aerial photo and GIS
 • Økonomisk fordelagtig
  Med de store mængder af flyfoto, der er blevet scannet i den sidste tid, er I•Archive, i modsætning til at fremstille orthofotos, der er meget kostbart, en realistisk løsning på at gøre disse billeder tilgængelige.
 • Fleksibelt
  Systemet er fleksibelt og billeder kan tilføjes eller udskiftes. I•Archive er fuldt ud skalerbart og der er ingen øvre eller nedre grænse for antallet af billeder der kan håndteres.

I•GIS hoster mere end 100.000 flyfotos for flere end 40 offentlige kunder.Vi tilbyder

Moderne flyfotos
Nye flyfotos kan vises i I•Archive kort tid efter optagelse, og vi kan levere georefererede stereoskopiske mosaikker som WMS i løbet af få dage for mindre områder og få uger for større områder.


Flyfoto digitalisering og hosting
Papirflyfotoarkiver indeholder meget information, der ikke bliver udnyttet optimalt idet:
 • Papirflyfotos fra forskellige årgange og i forskellig målestok er svære at sammenligne.
 • Det kan være svært at orientere sig på et papirflyfoto.
 • Det kan være omstændeligt og tidskrævende at finde de ønskede papirflyfotos.
 • Det er svært at integrere papirflyfotos med kort og andre informationer
 • Papirbilleder er udsat for slid og ælde.
 • Billeder kan forsvinde ved udlån.

Vi løser disse problemer ved at tilbyde en systematisk digitalisering af arkiverne - med skanning, georeferering og orhtoopretning efter behov af hele eller dele af arkivet.

Hvis du vil vide mere om I•Archive er velkommen til at kontakte os på:

E-mail: i-archive@i-gis.dk
Tlf: (+45) 8731 0080
I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80